Toegegeven, het is een beetje een megalomane gedachte om te denken dat een social network, hoe klein ook, kan bestaan buiten de kolossen van netwerken als FB, Instagram, WhatsApp, Twitter, Ello, etc.

Toch zien wij ons geplaatst voor een situatie dat we met een ‘harde kern’ van twee mensen, geholpen door twee, drie mensen twee uitgaven produceren, die om en om verschijnen. In februari verschijnt de elfde uitgave van de reguliere Norden en meteen daarna staan we te springen om aan de tweede Norden+ te beginnen. Veel fotoshoots zijn al ingepland.

Twee tijdschriften in een kleine ruimte produceren met een kleine groep is zonder meer gezellig te noemen. De werkdruk zit ‘m niet in het fotograferen, vormgeven, schrijven etc. De werkdruk zit in het plannen. Bijna iedereen wil begrijpelijkerwijze in het weekend gefotografeerd worden of ‘s avonds.

Bij de reguliere Norden is de planning een bitch, om maar even in de sfeer te blijven van Drag. De een moet nog afvallen, de volgende wacht op een pruik, of een kledingstuk. En menige Drag Queen denkt dat professionele omgang vooral naar voren dient te komen in je gedragen als een filmster die met het verkeerde been uit het bed gestapt is. Dat Drag Queens die aan de top staan vrijwel geen last hebben van divagedrag als het om hun eigen publiciteit gaat, is hen kennelijk ontgaan. Het is goedbedoeld amateurisme, maar wel amateurisme dat tijd vreet. Onderhandelingen over data lopen over vele social networks en overleg verloopt vaak moeizaam.

De planning van Norden+ verloopt vele malen makkelijker. Vrijwel niemand doet moeilijk en iedereen lijkt blij te zijn met een tijdschrift die de groep vertegenwoordigt. Toch lopen we ook daar tegen het communicatieduiveltje aan. Zat dat ene bericht nu in FB Messenger, WhatsApp, of op een van de twee Instagramaccounts? Zoeken, zoeken, zoeken.

Natuurlijk ontstaat dan na 12 uitgaven de behoefte om op zijn minst te pogen alles op één plek samen te brengen. We weten van tevoren al dat het een gevecht tegen de bierkaai zal zijn, maar we willen het op z’n minst proberen en we hopen vurig op uw medewerking.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *