Geen allemansvriendje

Helaas raak ik nog wel eens in conflicten verzeild, omdat ik een uitgesproken mening heb over bepaalde zaken. Dat kan haast niet anders als je 68 bent en zo lang op deze planeet rondloopt dat je weinig twijfels meer hebt over wat je zoal vindt van bepaalde zaken. Zo heb ik een hekel aan alles […]

Emoties

Er zijn veel ontwikkelingen bij de tijdschriften, die ik nooit had kunnen voorspellen. Ook genoeg zaken die ik wel had voorspeld. Het is beslist niet de eerste keer in mijn lange leven dat ik mij met tijdschriften (digitaal of print) heb beziggehouden. Daarnaast zijn er ook de inschattingsfouten, die vaak het interessantst zijn, omdat je […]

Over onafhankelijkheid

Een van de vele dingen, waarin wij ons onderscheiden van veel andere uitgaven, is dat we best twee of drie advertenties willen hebben, maar dat we tegelijkertijd een rotsvast vertrouwen hebben, dat goede verhalen en goede fotografie ertoe zullen leiden, dat mensen een tijdschrift met liefde zullen aanschaffen. Er is niets mis met tijdschriften die […]

NORDEN #12

We hadden wat vertragingen met de fotografie van het twaalfde nummer van de reguliere NORDEN, die inmiddels meer dan twee jaar bestaat. Het is nu eenmaal het seizoen dat allerlei virussen circuleren en dat heeft ook gevolgen voor onze planning. Oorspronkelijk was het de bedoeling om in de eerste week van februari te verschijnen en […]

Over deze site (1)

Toegegeven, het is een beetje een megalomane gedachte om te denken dat een social network, hoe klein ook, kan bestaan buiten de kolossen van netwerken als FB, Instagram, WhatsApp, Twitter, Ello, etc. Toch zien wij ons geplaatst voor een situatie dat we met een ‘harde kern’ van twee mensen, geholpen door twee, drie mensen twee […]