Auteursrecht

Portretrecht/Auteursrecht

Door social media leven we in een tijd waarin niet meer helemaal duidelijk is wat de rechten en de plichten zijn bij het gebruik van fotografische afbeeldingen. Vandaar dat we hier een kleine samenvatting plaatsen.

Portretrecht

Als model dat geposeerd heeft voor onze uitgave behoudt je het portretrecht. Dat wil zeggen dat jij wat te zeggen hebt over het gebruik van foto’s waarop jij afgebeeld staat. Voor het tijdschrift heb je daar je toestemming al gegeven, maar daarbuiten zijn wij wettelijk verplicht om aan jou toestemming te vragen of je foto’s voor andere publicaties gebruikt mogen worden. Denk aan persfoto’s die wij zouden willen gebruiken om ons tijdschrift in mainstream media te promoten via advertenties of journalistieke bijdragen. Of misschien willen we over een jaar een boek samenstellen en een foto gebruiken, waar jij inmiddels niet meer achterstaat. Dan kun je ons verzoek tot publicatie gewoon weigeren.

Auteursrecht

Je zou portretrecht en auteursrecht kunnen zien als twee zijden van dezelfde munt. Ook wij hebben als makers van de foto’s bepaalde door de wet vastgelegde rechten. Men doet daar vaak wat lacherig over, of men beweert nooit van het auteursrecht gehoord te hebben, maar desalniettemin vallen overtredingen onder het strafrecht. Er zijn een aantal zaken die belangrijk zijn wanneer het foto’s betreft die voor NORDEN zijn gemaakt.

— Plaats je foto’s, dan is het belangrijk de maker te vermelden. Dat heeft niets met vriendschappelijk reclame maken te maken. Dat is geen genereus gebaar, maar een wettelijke verplichting.

— Foto’s dienen in de afgeleverde staat te blijven, dus nadrukkelijk geen filters of andere uitsneden. Het makkelijkst te onthouden is dat de foto’s gewoon moeten blijven zoals ze aangeleverd zijn, dus ook geen extra compressie door ze vele malen door een app te halen die comprimeert, zoals rondsturen via FB of Instagram Messenger.

— Wij geven foto’s vrij voor persoonlijk gebruik. Worden foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden, dan moet een vergoeding overeen gekomen worden.

Uitzonderingen

Wij snappen heel goed dat onze foto’s op social media ook gebruikt worden voor drag shows, bingo-avonden etc. Dat kan zijn voor gedrukte affiches, maar veel vaker nog voor photoshopcollages met veel sterren en glitter eromheen en daar doen we niet snel moeilijk over. Ons uitgangspunt is immers dat we jou willen helpen aan extra publiciteit, maar is zo’n event commercieel van opzet, dan stellen we het op prijs dat je ons eerst om toestemming vraagt. We zullen vrijwel altijd toestemming geven. Het is gewoon een kwestie van goede omgangsvormen.